2019-20 MSSNI Committees 

Wong Wen Kyle
President
Tan Jing Xuan
Vice President 1
Aaron Lai Yi Heng
Vice President 2
Beryl Lo
Secretary
Odie Hui Jun Chen
Treasurer
Natalya Lo
Activity director
Lim Kai Qian
Media Director
Chai Pei Xian
Logistic Director
Charmaine Foo Cheng Chin
Webmaster
Wee Zi Wei
Photographer director
Show More